Haastattelussa Hannu Karttunen

”Antares” oli yhteenliittymä, joka perustettiin joskus pari vuotta sitten ja sen tarkoituksena oli yhdistää ihmisiä, joita häiritsi valtavirtauutisoinnin kapeakatseisuus. Tarkoitus oli tavalla tai toisella yrittää löytää sitä totuutta valtamedian ja vaihtoehtomedioiden väliltä. Antares -porukka on kuitenkin hajonnut eri teille ja nyt nettisivujen domainkin on jo lakannut toimimasta. Pelastankin tänne blogiin jotain juttuja, ettei mene tuon Antaresin eteen tehty työ ihan hukkaan. Tässä esim Hannu Karttusen haastattelu, jonka itse tein 2009 joulukuussa:

1. Hannu Karttunen, olet kirjoittanut kirjan “Vanhin tiede”. Perehdyit ilmeisesti kirjaa kirjoittaessasi hieman syvällisemmin muinaisten kulttuurien tähtitieteeseen. Miten kiinnostuit aiheesta ja mitä opit kirjaa tehdessäsi?

Kirja alkoi radioesitelmäsarjasta, joka käsitteli tähtitieteen historiaan liittyviä väärinkäsityksiä. Kirjaa varten laajensin tekstiä niin, että se kattoi jollakin tavoin koko tähtitieteen historian. Jotkin osa-alueet olivat itselleni melko tuntemattomia, joten työ vaati varsin paljon kirjallisuuden kaivelua, mikä luonnollisesti opetti paljon. Erityisesti alkoi hahmottua entistä johdonmukaisempi kuva tieteen historiasta.

2. Tarkentavia kysymyksiä aiheesta… Onko tähtitieteen historiassa jotain erityisen kiinnostavia piirteitä? Mitä mieltä olet siitä, että joidenkin teorioiden mukaan muinaiset kansat olisivat olleet jopa nykyihmistä paremmin perillä tähtitaivaan salaisuuksista? Onko kirjan kirjoittamisen jälkeen selvinnyt jotain uutta?

Toki monikin asia on kiinnostava, erityisesti maailmankuvan laajeneminen ensin keskiajan lopulla, sitten astrofysiikan myötä 1800-luvulla, kosmologian ja sitä tukevan suhteellisuusteorian kehittyminen 1920-luvulla ja vihdoin 1900-loppupuolella näkyvmän avartuminen kattamaan kaikki aallonpituusalueet havaintosatelliittien ansiosta.

Itselleni opettavaisinta kuitenkin oli kokonaisuuden ja tieteen edistymisen hahmottuminen. Koulukirjoissa ja yleistajuisissa esityksissä asioita on pakko yksinkertaistaa, mutta jos sen tekee asiaa syvemmin ymmärtävä maallikko, seurauksena on joskus suoranaisia väärinkäsityksiä, jotka sitten jäävät elämään. Kun asioita alkaa penkoa, ne käyvät sumeiksi ja epämääräisiksi. Juuri mikään keksintö ei ole ollut kiinni yhdestä yksilöstä, vaan ajatukset ovat olleet ilmassa jo pitkään. Usein on mahdotonta sanoa, mistä jokin keksintö on saanut alkunsa. Tieteen historia ei ole sarja suunnattomia hyppäyksiä, vaan jatkumo loputonta puurtamista, jossa joskus vain edetään tavallista nopeammin.

Ennen muinoin tähtitaivaan ilmiöillä oli käytännön merkitystä: ne toimivat kellona, kalenterina ja kompassina. Taivasta ei tarkkailtu tieteellisestä mielenkiinnosta, vaan ihan käytännön syistä. Sitä varten oli luonnollista seurata taivaankappaleiden liikkeitä ja liikkeissä esiintyviä jaksollisuuksia. Mitään sen syvällisempää tietoa muinaisilla kansoilla ei ollut. Ehkä tuommoisen myytin syntyyn on vaikuttanut se, että kaupungin valojen keskellä elävä nykyihminen ei tiedä taivaan ilmiöistä enää yhtään mitään, joten kaikki niihin liittyvät asiat tuntuvat kovin ihmeellisiltä.

Tiede edistyy vähitellen koko ajan, niin myös arkeoastronomia. Tähtitaivaan ilmiöiden merkitys entisaikojen kulttuureihin ymmärretään paremmin, ja samalla on huomattu, että heidän tieteensä ei ollut aivan niin alkeellista kuin on kuviteltu. Ei sen tasoa silti pidä liioitella.

3. Vuosi 2012 ja Mayojen kalenteri ovat herättäneet paljon keskustelua Internetissä. Miten hyvin tunnet tämän aiheen?

Mayojen kalentereihin olen perehtynyt alan ammattikirjallisuuden avulla. Internetissä käytäviä loputtomasti rönsyileviä keskusteluja en ehdi enkä jaksa seurata, eivätkä ne kiinnosta, sillä niissä likkuu niin tavattomasti hölynpölyä.

4. Osaisitko kertoa tarkemmin mikä Maya-kalenteri on ja mihin se perustuu? Olen ainakin ymmärtänyt, että muinaiset Mayat olivat ahkeria tähtitaivaan tutkijoita, osasivat ennustaa auringonpimennyksiä 30 vuoden päähän asti ja osasivat käyttää matematiikassaan myös nollaa.

Mayoilla oli useitakin erilaisia kalentereita. Periaatteena oli vain päivien numerointi jollakin tavoin. Vuodenaikoja kalenterit eivät yrittäneetkään noudattaa.

Mayat tarkkailivat taivaankappaleiden liikkeitä, Auringon ja Kuun lisäksi erityisesti Venusta. Auringon ja Kuun liikkeissä havaittujen jaksollisuuksien perusteella oli mahdollista ennustaa päivät, jolloin pimennys on mahdollinen. Auringonpimennys näkyy kuitenkin vain pienellä alueella ja sen laskeminen vaatii niin tarkkaa tietoa Auringon ja Kuun paikoista, ettei siihen ollut mahdollisuuksia tuohon aikaan. Sama koskee Euroopan antiikin aikaisia ennusteita. Vasta Newtonin mekaniikka tarjosi keinot laskea liikkeitä niin tarkasti, että pimennysten tarkat kellonajat ja paikat voitiin ennustaa.

Mayojen lukujärjestelmän kantaluku oli 20, ja siksi kerroin 20 esiintyy myös kalentereissa. Lukujen merkintätapa taulukoissa vastasi nykyistä paikkamerkintää ja edellytti merkkiä myös nollalle.

5. Olen ymmärtänyt, että Maya-kalenteri on syklinen ja joku sen isoista sykleistä päättyy vuoden 2012 joulukuussa. Pitääkö tämä paikkansa? Wikipediassa asiasta kerrotaan näin:


“Mayakalenterin pisin ajanjakso on baktun, joka kestää 144 000 päivää, eli noin 394 vuotta. Järjestyksessä 13. baktun on päättymässä 21. tai 23.12.2012. Nykyään elävät mayat uskovat baktunin päättymisen merkitsevän suuria mullistuksia. Siitä ollaan kuitenkin erimielisiä, ovatko nuo mullistukset huonoja vai hyviä. Jotkut mayat uskovat optimistisesti, että baktunin päättyminen merkitsee uuden uljaan mayavaltakunnan perustamista. Toiset mayat odottavat tuota päivää kauhuissaan koska heidän mukaansa silloin koittaa maailmanloppu.”

Mayojen aikajaksot perustuivat 20-kantaiseen lukujärjestelmään. Poikkeuksena oli tun, 360 päivää, joka on lähellä vuoden pituutta. Yksi katun on 20 tunia ja baktun 20 katunia eli 144 000 päivää. Vuonna 2012 päättyy 13. baktun. Mayojen lukujärjestelmän mukaan luvuilla 13 tai 14 ei ole erityisasemaa. Vasta 19. baktunin jälkeen pitkän luvun sykli tulee täyteen, siis joskus vuonna 4377. Jos jokaisen baktunin vaihtumisen pitäisi merkitä jotakin tavatonta, myös vuoden 1618 olisi pitänyt olla erityisen merkittävä. Ei maailma silloinkaan loppunut.

6. Mitä mieltä olet viimeaikaisista uutoisoinneista (YLE, HS, Nasa), että Maya-kalenterin suuri sykli ei päättyisikään vuonna 2012?

Ks. edellinen vastaus.

7. Miten ylipäätään on mahdollista, että päivämäärästä ollaan eri mieltä? Eikö kukaan ole osannut 100% varmuudella tulkita Mayojen kalenteria vai mistä tällainen erimielisyys johtuu?

Mayojen kalenteri on kehittynyt omastamme riippumatta. Amerikkaan ensimmäisinä saapuneet eurooppalaiset tuhosivat suurimman osan sen kulttuurista ja tähtitieteellisestä tiedosta. Kalenterit on kyllä pystytty sittemmin kiinnittämään omaamme, mutta täysin varmoja niiden vastaavuudesta ei voi olla. Samantapainen ongelmahan liittyy muinaisen Egyptin tapahtumien ajoitukseen. Tarvitaan jokin tapahtuma, jonka päivämäärä tunnetaan täysin kiistatta eri järjestelmissä. Ellei sellaisia ole, emme voi olla ihan varmoja, miten kalenterit vastaavat toisiaan.

8. Mitä itse olet mieltä Mayojen kalenterista ja vuodesta 2012? Mitä silloin tapahtuu? Nähdäänkö tähtitaivaalla tuolloin joku harvinainen ilmiö (jotkut väittävät, että tuolloin planeetat ovat jotenkin linjassa keskenään)? Ilmeisesti tuo Maya-kalenterin päättyminen liittyy jotenkin maan prekessio-liikkeeseen?

Kuten edellä totesin, kalenteri oli hyvin abstrakti eikä liittynyt vuodenaikojen vaihteluun. Tavallaan se oli teoreettisesti kaunis. Etuna on, että pitkienkin aikavälien pituuksia on helppo laskea, toisin kuin omassa kalenterissamme, jossa on eripituisia kuukausia ja vuosia. Tämä varmaankin auttoi huomaamaan ilmiöiden jaksollisuuksia.

Tiettävästi taivaalla ei tapahdu 2012 mitään poikkeavaa. Väitteet, että planeetat olisivat joskus olleet tai tulisivat joskus olemaan siistissä rivissä, on täyttä puppua. Käytännössä sellaista ei tapahdu koskaan.

Maan akselin kiertymisen eli prekession jakso on noin 26 000 vuotta. Tästä on vaikea löytää mitään yhteyttä mayojen kalenteriin. Prekessio keksittiin jo antiikin Kreikassa. Mayojen geometria sen sijaan ei ollut kovin kehittynyttä eivätkä he tehneet samanlaisia tarkkoja kulmamittauksia, joten he tuskin tunsivat prekessiojaksoa.

9. Entä mitä mieltä olet uskomuksista, joiden mukaan vuoden 2012 tienoilla tapahtuu myös suuria muutoksia kuten magneettisten napojen siirtyminen tai ihmiskunnan tietoisuuden muutos? Voiko tällaisissa arvauksissa olla perää vai onko kyseessä yhtä tavanomainen tapahtuma kuin meidänkin seinäkalenterin “päättyminen” 31.12. joka vuosi?

Kysymys on todellakin vain yhden kalenterijakson päättymisestä ilman sen ihmeempiä vaikutuksia.

10. Olen nähnyt dokumentteja, joiden mukaan monet muinaiset kaupungit olisi rakennettu tarkasti tähtitaivasta jäjitellen, esim. Teotihuacan -kaupunki Meksikossa. Pitääkö tämä paikkansa ja osaatko sanoa miksi näin olisi tehty?

Monissa vanhoissa rakennuksissa, kuten Stonehengessä, Egyptin pyramideissä ja Teotihuacanin rakennuksissa on yhteyksiä taivaan tapahtumiin. Syistä emme voi olla varmoja, ja eri kansoilla ne ovat voineet olla hyvin erilaisia. Joissakin tapauksissa ne voivat liittyä sellaisiin vuodenaikojen muutoksiin, joilla oli merkitystä käytännön viljelytöiden kannalta. Niiden avulla on voitu myös ajoittaa uskonnollisia rituaaleja.

11. Tähdet ja avaruus -lehdessä 4/2009 oli artikkeli “Suomen Stonehengestä” eli jätinkirkoista. Juttu alkaa sanoilla: “Marianna Ridderstad ja Jari Okkonen julkaisivat toukokuussa tutkimuksen, jonka mukaan Pohjanmaan kivikautiset jätinkirkot on suunnattu aurinkoon – aivan kuten Stonegengen kaltaiset megaliitit muualla Euroopassa. Kyseessä on Suomen kautta aikojen suurin arkeoastronominen löytö”. Mitä mieltä olet tästä? Ovatko Pohjanmaan jätinkirkot muinaisia aurinko-observatorioita?

Eivät ne ole mitään observatorioita, joissa ilmiöitä olisi tarkkailtu silkasta tieteellisestä mielenkiinnosta. Taaskaan emme voi tietää niiden varsinaista tarkoitusta, mutta luultavimmin niitä on käytetty ajoittamaan joko vuodenkiertoon liittyviä uskonnollisia menoja tai käytännön toimia.

12. Monet varmasti kiinnostuvat tähtitieteestä ja muinaisista kultttuureista nyt kun vuosi 2012 lähenee ja aihe saa näkyvyyttä myös mediassa. Osaatko suositella tiedonjanoisille jotain tietolähteitä… kirjoja, nettilinkkejä, asiantuntijoiden nimiä tms?

Suomessa Ursa on kustantanut paljon tähtitieteen ja lähialojen kirjallisuutta. Ursan verkkosivuilta (www.ursa.fi) löytyy myös linkkejä asiallisiin tietolähteisiin.

13. Onko tähtitieteen alalla tällä hetkellä jotain “kuumia uutisia” (esim. veden löytyminen kuusta jne)?

Tähtitieteen suurimmat jutut ovat harvoin suuria uutisia. Melko uusia hyvin kiinnostavia asioita ovat esimerkiksi pimeä aine ja pimeä energia, joiden selvittäjälle voi povata Nobelin palkintoa. Ehkä kaikkein suurin avoin kysymys on, onko elämää muualla. Aurinkokunnan ulkopuolisia planeettoja löytyy koko ajan lisää niin tiuhaan tahtiin, ettei niillä ole enää uutisarvoa. Jos joltakin kuitenkin löytyisi merkkejä elollisesta toiminnasta, se olisi todella mullistava uutinen. Ei sieltä kyllä löydy mitään pieniä vihreitä miehiä, mutta kenties alkeellisia bakteerien tapaisia pöpöjä.

14. Mistä olet tällä hetkellä itse eniten kiinnostunut? Mihin kysymyksiin itse etsit parhaillaan vastauksia eli mitä kysyisit ja keneltä, jos saisit vapaasti valita?

Jätetään tää pois, kun oma tutkimustyöni on viime vuosina jäänyt tyystin muiden kiireiden jalkoihin. Eikä noihin isoihin kysymyksiin kukaan tiedä vastausta. Jos joku tietäisi, kuka tai mikä estäisi häneltä kysymästä?

Kiitos haastattelusta.

Yksi kommentti artikkeliin ”Haastattelussa Hannu Karttunen

  1. Ainakin nyky-mayat listaavat Pohjanmaan yhdeksi pyhistä paikoistaan oheisen tiedon mukaan: http://www.cosmicmysteries.com/52moons

    ”Every Full Moon we are going to make a spiritual journey to every one of the sacred sites on the list, starting our first ceremony on November 13, 2008, and continuing that way until carrying out the last ceremony on December 28, 2012, which is the actual date when our Sister and Mother Moon is going to perform the big change on the mankind’s mentality. — 51.VAASA, FINLAND, NOVEMBER 28, 2012”

    Vastaa

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *